پس از ثبت سفارش، محصول موردنظرتان حداکثر پس از یک روز کاری توسط اداره پست به آدرس مقصد ارسال می‌شود. به طور معمول، دوره 3 تا 5 روزه برای دریافت محصول توسط مشتری وجود دارد.